Meezingen

De Steegzangers streven naar verjonging van het koor. Jonge mensen, maar vooral ook mannen (bassen en tenoren) worden uitgenodigd om zich aan te melden!

Kenmerkend voor de Steegzangers is het enthousiasme waarmee gezongen wordt en de vaak informele sfeer tijdens de repetities. Dat neemt niet weg dat er serieus wordt geoefend en gestudeerd op de verschillende partijen (sopraan, alt, tenor en bas).

Onder de bezielende leiding van een dirigent en ondersteunende pianobegeleiding van Arthur Bouma oefenen we iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in buurthuis De Sjuut in Utrecht. 

Het koor treedt ongeveer tien keer per jaar op in Utrecht en omstreken. Een enkele keer trekken we verder het land in. Om de finishing touch aan te brengen wordt er met een choreograaf samengewerkt. Op deze manier wordt de zang verrijkt met een leuke en passende presentatie.

Je kunt je opgeven door een email te sturen naar info@desteegzangers.nl .

Op dit moment hebben we weer plek voor mannen en vrouwen. Bij veel aanmeldingen bestaat er kans op een kleine wachtlijst. De maximumleeftijd is bij inschrijving op de wachtlijst 60 jaar. Voor de daadwerkelijke toetreding tot het koor geldt de leeftijdsgrens van 65 jaar. Deze leeftijden worden aangehouden om te voorkomen dat we vergrijzen.