Meezingen

Kenmerkend voor de Steegzangers is het enthousiasme waarmee gezongen wordt en de vaak informele sfeer tijdens de repetities. Dat neemt niet weg dat er serieus wordt geoefend en gestudeerd op de verschillende partijen (sopraan, alt, tenor en bas).

Onder de bezielende leiding van dirigent Jack van Zijl en pianist Arthur Bouma oefenen we iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Utrecht.

Hou je van zingen en draag je het betere Nederlandstalige lied een warm hart toe? Dan is De Steegzangers jouw koor! Kom gerust een keer meezingen en de sfeer proeven tijdens een repetitie. Stuur ons een e-mail om tijd en plaats af te stemmen

Op dit moment hebben we weer plek voor mannen en vrouwen. Bij veel aanmeldingen bestaat er kans op een kleine wachtlijst.