Wie zijn wij?

Het Utrechtse koor De Steegzangers bestaat op dit moment uit 60 zingende mannen en vrouwen (bassen, tenoren, alten en sopranen). De Steegzangers zingen Nederlandstalige liedjes: klassiekers en hedendaagse nummers. Kenmerkend is de passie waarmee er vierstemmig wordt gezongen en de mooie arrangementen.

Collage: Jim Terlingen

In 1997 vonden de zangers elkaar (en hun naam) op initiatief van buurthuis De Sjuut in de Utrechtse Zeven Steegjes, een bekend volksbuurtje/arbeiderswijkje uit het begin van de vorige eeuw. Oorspronkelijk bestond het koor uit bewoners van de zuidelijke binnenstad. Het enthousiasme dat de zangers uitstraalden tijdens de optredens zorgde al gauw voor aanwas van buiten het stadscentrum. Maar nog immer is De Sjuut de thuisbasis.

Het koor is uitgegroeid van een levendige zanggroep die vooral plezier heeft in het zingen, tot een koor dat het publiek weet te enthousiasmeren en te ontroeren.